vår Historia

historien bakom salesacceleration

Våra onboarding- och utbildningsprogram har utvecklats som en lösning på de utmaningar man ofta möter när man säljer produkter- och tjänster, leder ett bolag, ska utveckla ett team, omvandla nya kollegor till produktiva medarbetare eller inspirera erfarna kollegor att tillämpa nya strategier för att säkra framtiden och det i regel samtidigt som man har ett resultatansvar.

Det är lätt att hamna i prioriteringar där det ena går före det andra, vilket snabbt kan leda till problem.

Våra program är utformade för att lösa denna problematik och säkerställa att man inte behöver göra avkall på varken onboarding-processen, individuell utveckling eller resultatet i affärsverksamheten.

Varje program består av noggrant utvalda moduler, som tillsammans täcker en omfattande kunskapsbas och ett urval av beprövade verktyg. Dessa har genom åren bidragit till att utbilda och utveckla många säljare och konsulter till att bli framgångsrika inom sitt område.

Vi har valt att skapa utbildningsprogram som är lämpliga för bolag som driver konsultativa säljprocesser där fokus är på skapa kundvärde och inte sälja på pris. 

Genom en kombination av inspirerande föreläsningar, praktisk teori och realistiska uppgifter kommer vi att fokusera deltagarna på att utveckla sin och bolagets affärspipeline. 

Vi vet att med prestation i fokus och kunskapen på plats kommer resultatet att öka.


vår Grundare

Om peter jankevics

Alla våra program är skapade av Peter Jankevics, med en mångårig karriär inom försäljning och ledarskap i IT branschen.

Peter, med examen i Industriell Ekonomi från Jönköping University, inledde sin karriär med att förmedla försäkringar över telefon till privatpersoner, en erfarenhet som var en rivstart för hans yrkesmässiga utveckling inom försäljning.

Hans förmåga och driv tog honom vidare till Canon, där han efter att ha sökt positionen som nykundssäljare mot företag, snabbt avancerade till Account Manager och därefter till Key Account Manager. Under denna period utmärkte han sig som årets säljare två gånger och medlem i den prestigefyllda toppsäljarklubben.

Efter tre år tog Peter steget upp till försäljningschef, en position som inte bara belyste hans talang i försäljning utan också hans förmåga att utveckla affärsmannaskap hos andra. Under denna tid initierade bl.a. han ett nationellt introduktionsprogram för nya säljare som fortfarande bär frukt genom dess alumner som idag innehar framstående positioner inom försäljning och produktansvar.

Efter ett par år blev Peter utsedd till regionsansvarig i Stockholm och VD för XL Office Team, två uppdrag där han fortsatte att prioritera utveckling och framgång för både medarbetare och kunder. 

Ett genomgående tema i Peters karriär har varit hans förmåga att integrera digitala verktyg för att optimera och effektivisera verksamhetsprocesser.

Nu leder han CIDIDO AB, ett konsultbolag som är dedikerat till att förstärka kundernas framgång där vi rustar team med verktyg och kompetens för att navigera framgångsrikt i dagens konkurrensutsatta marknader.

Peter representerar en ovanlig kombination av djupgående erfarenhet inom försäljning och teknik. Han har innehaft ledande positioner såväl som leverantör och som kund/beställare. I dessa roller har han inte bara varit säljare eller köpare, utan aktivt drivit digitaliseringen av företagsprocesser, vilket gett honom en sällsynt förståelse för de tekniska och affärsstrategiska aspekterna av digitaliseringsprojekt.

Denna sällsynta erfarenhet av att överbrygga gapet mellan sälj, teknik och kundbehov underlättar en samverkan som få kan efterlikna. Det är Peters kunskap och erfarenhet som har använts för att skapa våra utbildningsprogram, program där han inte bara förmedlar värde till deltagarna utan även skapar en kraftfull grund för framgång i den digitalt drivna affärsvärlden.

Hans passion för utveckling, både hos individer och deras verksamheter, fortsätter att vara en stark drivkraft i hans arbete.

Ett tydligt exempel på detta är hans skapande av utbildningsprogrammen Sales Acceleration Program och Information Management Acceleration Program.

Kontakta Oss

Besök Oss

Stormbyvägen 2-4, 163 55 Spånga


sv_SESwedish