Bakgrund

Programmet är utvecklat som ett svar på den utmaning många företag möter: att effektivt onboarda och utveckla sina säljare och medarbetare inom B2B-försäljning.

Det finns ofta en brist på en strukturerad och enhetlig metod för att säkerställa kvalitén i denna avgörande process. I många fall hamnar ansvaret på den närmsta chefen, som samtidigt måste hantera sina vanliga arbetsuppgifter. Denna splittring av fokus kan tyvärr leda till att onboarding och utbildning inte ges den uppmärksamhet de behöver.

För att framgångsrikt utveckla både nya och erfarna medarbetare är det nödvändigt att koncentrera sig på återkommande moment såsom; Introduktion till företagets kultur och rutiner, Kunskap om produkter och tjänster, förståelse för säljprocessen och de verktyg som används, tydliga mål och förväntningar, tillgång till mentorskap och coaching, integration inom teamet och genomförande av praktiska övningar.

Försäljning, som är ett av de äldsta yrkena, liknar en matematisk formel där rätt agerande vid rätt tillfälle ofta leder till framgångsrika prestationer. Vårt program introducerar en konsultativ säljmetodik, vilket skapar en gemensam plattform för kunskap inom B2B-försäljning. Denna metodik är applicerbar oavsett produkt eller tjänst så länge företagets fokus är på att skapa värde för kunden och inte sälja på pris.

Programmet pågår i 6 veckor och kombinerar ledarledda digitala sessioner, självstudier via vår digitala utbildningsplattform, och praktiska uppgifter som diskuteras i samband med varje modul. Denna metodik syftar till att förbereda deltagarna för att bli produktiva säljare med ett starkt fokus på konsultativ försäljning.


Mål med programmet

För bolaget, företagaren och ledningen

Vår målsättning är att erbjuda ett strukturerat program som effektiviserar onboarding av nya kollegor samtidigt som det rustar befintliga medarbetare med de rätta verktygen och förutsättningarna för att driva konsultativa affärs- och säljprocesser. Genom att tillhandahålla en strukturerad process frigör vi tid i er organisation som annars hade behövts för att ta hand om hela processen. Detta minskar risken för att den vardagliga businessen påverkas negativt vid onboarding av nya kollegor och möjliggör istället fokus på tillväxt och lönsamhet.

För deltagaren

Vår målsättning är att genom vårt utbildningsprogram säkerställa att varje deltagare förvärvar en solid grundläggande kompetens och färdighet inom det konsultativa säljarbetet. Genom att delta i programmet kommer varje individ också att få tillgång till bästa praxis och beprövade metoder som gång på gång har genererat säljresultat i toppklass. Detta innebär att deltagarna inte bara får teoretisk kunskap, utan även praktiska verktyg och insikter som har visat sig vara framgångsrika i verkliga affärssituationer. Genom att lära sig och tillämpa dessa beprövade strategier och tekniker kommer deltagarna att vara väl rustade att ta sig an och överträffa sina säljmål och samtidigt utveckla sitt affärsmannaskap på en högre nivå.

Programmets olika moduler

Vårt utbildningsprogram är indelat i tre moduler, var och en utformad för att täcka olika viktiga aspekter av affärsmannaskap som är en förutsättning för att agera som en framgångsrik konsultativ säljare eller konsult. Programmet genomförs under en period om 6 veckor där vi varvar teori, praktik och kontinuerligt testar kunskapsnivån hos deltagarna.

Varje modul är utformad för att bygga på den föregående, vilket skapar en omfattande lärandeupplevelse som förbereder deltagarna för framgång i varje aspekt av deras professionella roller.


Aktiebolaget, dess struktur och drivfaktorer vid beslutsfattande.

 • Föreläsningar
 • Praktiska uppgifter
 • Kunskapstest

Beskrivning av innehåll:

Vi lär oss om organisationer och dess struktur, hur dessa påverkar säljprocessen och vilka drivfaktorer som styr beslutsprocesserna.

Grundläggande kunskap som krävs för att kunna bygga förtroende i sin dialog med kunden och styra den konsultativa säljprocessen effektivare.

Vad deltagarna ska behärska efter modul:

 • Grundläggande kunskap i hur ett företag organiseras, styrelse, ledningsgrupp, etc.
 • Grundläggande kunskap om hur beslut fattas i ett aktiebolag.
 • Grundläggande kunskap om affärsplaner, verksamhetsplaner, nyckeltal.
 • Grundläggande kunskap om vilka lagar och förordningar som påverkar styrning av ett aktiebolag.
 • Grundläggande kunskap i prospektering och bearbetning av företag.


Affärsmannaskap och hur planerar man för framgångsrik försäljning.

 • Föreläsningar
 • Praktiska uppgifter
 • Kunskapstest

Beskrivning av innehåll:

Vi lär oss om vad de bäst presterande säljarna gör och hur vi med målsättning både skapar hållbar motivation och resultat.

Vi jobbar med praktiska övningar för att optimera hur vi planerar och använder vår tid.

Vi lär oss om hur man planerar sitt säljår, hur man bygger upp och hanterar en pipeline av affärer och hur man skapar träffsäkra prognoser.

Vad deltagarna ska behärska efter modul:

 • Arbeta med målsättningar för motivation och hållbar drivkraft över tid.
 • Planera sin arbetstid effektivare och mer målintriktat.
 • Skapa en säljplan för året
 • Förstå hur man skapar en pipeline av affärer och bygger ett resultat som överträffar budget.
 • Hur man arbetar med prognoser och hur man validerar sina affärer.


Den konsultativa säljmetodiken som skapar värde för kunden.

 • Föreläsningar
 • Praktiska uppgifter
 • Kunskapstest

Beskrivning av innehåll:

Vi lär oss en konsultativ rådgivande säljmetodik som skapar värde för kunden.

Hur man spelar spelet för att vinna förtroendet hos såväl nya som befintliga kunder.

Storyn är allt. Vi lär oss att utifrån kundens perspektiv så skapar vi vår story och ökar vår hitrate i affärerna.

Vad deltagarna ska behärska efter modul:

 • Grundläggande kunskap i hur man tillämpar en konsultativ säljprocess.
 • Grundläggande kunskap om hur man ska agera för att skapa förtroende och värde för sin kund.
 • Kunna skapa en säljande story för att väcka intresse och tilltala sin målgrupp.
 • Grundläggande kunskap om olika roller och deras olika drivkrafter samt varför man ska målgruppsanpassa sin kommunikation.

Redo Att Accelerera? Säkra Plats På Nästa Program

Målgrupp för programmet

Programmet är utformat för att möta behoven hos tre specifika målgrupper inom det konsultativa säljarbetet: nya säljare och pre-sales-konsulter samt befintliga medarbetare med ansvar för försäljning med konsultativt fokus.

Målet med programmet är att snabbt och effektivt bygga upp den nödvändiga kompetensen hos nya teammedlemmar, förbättra färdigheter och produktivitet hos erfarna medarbetare och stärka ledningsförmågan för att främja samarbete och tillväxt inom organisationen. Genom denna omfattande approach skapar vi en solid grund för framgång över alla nivåer i företaget inom det konsultativa säljarbetet.

Onboarding

Programmet är utformat för att möta behoven hos nya konsultativa säljare och säljande konsulter.

Vårt mål är att snabbt säkerställa deras kompetens för att effektivisera onboardingprocessen i deras nya roller inom sälj. Genom att erbjuda en grundlig introduktion till de kritiska aspekterna av den konsultativa säljprocessen, säkerställer vi att de nya medarbetarna får de verktyg och den kunskap de behöver för att omedelbart kunna bidra till företagets framgång.

Vår inriktning på praktiska övningar och verklighetsnära lärande garanterar att deltagarna kan tillämpa sin nya kunskap direkt i sina säljroller. Detta leder till en snabbare och mer effektiv integrering i teamet och företagets försäljningsprocesser.

Utveckling

Programmet är specifikt utformat för att stödja och utveckla befintliga medarbetare med ansvar inom den konsultativa säljprocessen.

Syftet med programmet är att förstärka dessa medarbetares kunskap och kompetens, vilket i sin tur kommer att öka deras produktivitet och förmåga att skapa värde. Genom att erbjuda en djupare förståelse och nya färdigheter inom den konsultativa säljprocessen, förbereder programmet deltagarna för att effektivt möta och överträffa de krav och förväntningar som deras roller innebär.

Målet är att förse dessa nyckelmedarbetare med de verktyg och den kunskap de behöver för att inte bara förbättra sina egna prestationer, utan även bidra till företagets övergripande framgång inom den konsultativa säljprocessen.

Praktikbaserat lärande

Vi tillämpar en pedagogisk modell som kombinerar teoretisk kunskap med praktiska övningar. Genom att tillämpa denna metodik över en period, ges deltagarna möjligheten att inte bara lära sig i teorin utan även att omsätta dessa kunskaper i praktiken. Denna process ger deltagarna en chans att testa och utveckla sina färdigheter i verkliga situationer. Dessutom lägger vi stor vikt vid individens ansvar för sin egen utveckling vilket inte minst blir tydligt när vi i samband med teoripass låter deltagarna återkoppla om hur det gått för dem med de praktiska uppgifterna de fått att utföra.

Teori

Vi använder en metod där teori följs av tester för att bekräfta kunskapsförståelse. Detta säkerställer att deltagare inte bara lärt sig teorin utan också kan tillämpa den praktiskt. Utbildningen genomförs såväl genom digitalt lärarledda modulpass och självstudier i vår online utbildningsplattform.  

Praktik

Vi integrerar praktiska moment i perioderna mellan teoripassen för varje modul. Dessa praktikuppgifter är utformade för att ge deltagarna möjlighet att applicera sina teoretiska kunskaper i praktiken, med fokus på att främja både individens utveckling och företagets affärsmöjligheter. Genom att direkt koppla övningarna till realistiska arbetsuppgifter, stärker vi deltagarnas förmåga att bidra till företagets affärspipeline effektivt.

Benchmark

Vi tror på att man ska eftersträva prestationer och att man ska mäta sin egna prestation och jämföra den med likasinnade. Vi tillhandahåller därför efter avslutat program möjligheten att få ta del av anonymiserad benchmarking statistik mot tidigare deltagare i programmet.

Programmets målgång

Efter att ha genomgått vårt onboarding- och utbildningsprogram Sales Acceleration Program är era medarbetare redo att ta er verksamhet till nya höjder. Genom att genomfört ett strukturerat utbildningsprogram säkerställs kunskapsnivån som krävs för att bedrivs ett effektivt säljarbete.  

Resultatet? En accelererad försäljning är inte bara en dröm utan en konkret möjlighet. Med ökade kunskaper och färdigheter kommer era medarbetare att kunna identifiera och gripa tag i affärsmöjligheter på ett mer proaktivt sätt, vilket i sin tur ökar sannolikheten för framgångsrika affärstransaktioner.

Men det stannar inte där. Genom att frigöra tid och resurser från onboarding och kompetenshöjande aktiviteter kommer ni kunna behålla fokuset på att driva de redan pågående affärerna framåt.

Så ställ er redo att korsa mållinjen till framgång. Med vårt program har ni rustats för att inte bara överleva, utan att blomstra i dagens snabbrörliga affärsvärld.

Har Du frågor om programmet? 

Använd nedan formulär för att kontakta oss


This is a success preview text.

This is a error preview text.

sv_SESwedish